Zvýhodnené kombinácie internetu, digitálnej a analógovej televízie

Balík ANALÓG

Internet: ŠTART 40/4 Mbit/s
Televízia: Analógová televízia Rozšírený súbor

Balík NA ZAČIATOK

Internet: ŠTART 40/4 Mbit/s
Televízia: Digitálna televízia NA ZAČIATOK
Zdarma: Analógová televízia Základný súbor pre všetky televízory v domácnosti

Balík ZÁKLAD

Internet: ŠTART 40/4 Mbit/s
Televízia: Digitálna televízia NA ZAČIATOK + Rodina, Voľný čas a Šport a zábava
Zdarma: Analógová televízia Rozšírený súbor pre všetky televízory v domácnosti

Balík KOMPLET

Internet: PROFI 120/10 Mbit/s
Televízia: Digitálna televízia KOMPLET
Zdarma: Analógová televízia Rozšírený súbor pre všetky televízory v domácnosti