Sídlo firmy

Tesatel, s.r.o.
Ul. Pod Hradiskom 10
Závodie 394 • 010 04 Žilina

Kontaktné telefóny:
+421 918 402 059
+421 908 937 958

Identifikačné údaje

Obchodné meno: TESATEL, s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 12798/L
IČO: 36397725
DIČ: 2020105758
IČ DPH: SK2020105758

č. účtu: 6617292012/1111
IBAN: SK9111110000006617292012
variabilný symbol: číslo zmluvy

Stránkové hodiny

pondelok 800–1100 / 1200–1600
utorok nestránkový deň
streda 800–1100 / 1200–1600
štvrtok nestránkový deň
piatok 800–1100

Mimo stránkových hodín nás môžete kontaktovať na kontaktných telefónnych číslach.

Poruchy hláste na:
e-mail: servis@tesatel.sk

Objednávky služieb:
e-mail: objednavky@tesatel.sk

Tesatel – internet a televízia
Tesatel – internet a televízia
Tesatel – internet a televízia