Kontakt

Sídlo firmy

TESATEL, s.r.o.
Ul. Pod Hradiskom 10
Závodie 394 • 010 04 Žilina

Identifikačné údaje

Obchodné meno: TESATEL, s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 12798/L
IČO: 36397725
DIČ: 2020105758
IČ DPH: SK2020105758

č. účtu: 6617292012/1111
IBAN: SK9111110000006617292012
variabilný symbol: číslo zmluvy

Kontaktné údaje

+421 918 402 059

+421 908 937 958

Poruchy hláste na: servis@tesatel.sk
Objednávky služieb: objednavky@tesatel.sk

Stránkové hodiny

pondelok: 800 – 1100 / 1200 – 1600 h.

utorok: nestránkový deň

streda: 800 – 1100 / 1200 – 1600 h.

štvrtok: nestránkový deň

piatok: 800 – 1100 h.

Mimo stránkových hodín nás môžete kontaktovať na kontaktných telefónnych číslach.

Napíšte nám

Tesatel – internet a televízia
Tesatel – internet a televízia
Tesatel – internet a televízia